Zarząd KSAPL - 15.11.2016

Prezes:

 Bogumiła Kluszczyńska Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach

Wiceprezesi :

Krystian Szatka – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach

Urszula Surel-Hildebrand – Zespół Szkół Spożywczych im. dr. Bronisława Hagera w Zabrzu

Grzegorz Königsberg Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli

 

Członkowie Zarządu:

Urszula Warczok Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Beata Iwaniuk Zespół  Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle

Przewodniczący Rady Programowej:

Sabina Ficek  Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej

Koordynatorzy sieci KSAPL:

Jarosław Cybulski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli

Paweł Sygit Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach

 

Sekretarz Techniczny KSAPL:

Dorota Ciszewska Górnośląskie Centrum Edukacyjne
w Gliwicach