Szkoły i placówki edukacyjne wchodzące w skład Krajowej Sieci KSAPL:

 1. Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach

 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach

 3. Zespół Szkół nr2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu Zdroju

 4. Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach

 5. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

 6. Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle

 7. Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu

 8. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie

 9. Zespół Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu

 10. Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach

 11. Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

 12. Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie

 13. Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach

 14. Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej CKUoP w Rybniku

 15. Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach

 16. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach

 17. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli

 18. Katolickie Szkoły Specjalne SPSK im. św. Antoniego z Padwy w Częstochowie

 19. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Bielsku Białej

 20. Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach

 21. Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie

 

Sieć ma charakter otwarty, w związku z czym każda zainteresowana szkoła lub placówka oświatowa może do niej przystąpić na zasadach równoprawnego partnerstwa.

Jedynym warunkiem jest wypełnienie i złożenie koordynatorowi (tj. do GCE w Gliwicach) wniosku o przystąpienie zainteresowanej szkoły/placówki edukacyjnej do KSAPL.