To krajowa sieć szkół i placówek edukacyjnych akredytujących umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe zgodnie z ujednoliconą procedurą unijną PA N-FL/IL IN LLL.

Sieć działa jako dobrowolne porozumienie szkół i placówek edukacyjnych. Każda szkoła w KSAPL dokonuje akredytowania umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych z zastosowaniem metodologii opisanej w procedurze oraz nadzorowaną systemem zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Obecnie w skład sieci KSAPL wchodzi czternaście szkół i placówek edukacyjnych z południowego regionu Polski, które przeprowadzają akredytację w osiemnastu różnych zawodach i specjalnościach.

Koordynatorem działalności Krajowej Sieci Szkół KSAPL jest Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach.

 

Każdego roku do sieci KSAPL przyłączają się nowe placówki, z których szkolone są nowe zespoły akredytacyjne w różnych zawodach i specjalnościach. Do tej pory egzaminy akredytacyjne odbyły się w następujących specjalnościach:

 • kucharz,
 • kelner,
 • murarz,
 • instalator,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • wulkanizator,
 • technik mechanik,
 • technik mechatronik,
 • technik informatyk,
 • technik teleinformatyk,
 • spedytor – logistyk,
 • technik handlowiec,
 • sprzedawca,
 • ekonomista,
 • introligator,
 • florysta,
 • ogrodnik,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • elektryk

 

Akredytacja umiejętności i kwalifikacji zawodowych jest zgodna z ujednoliconą procedurą we wszystkich placówkach zarówno w Polsce jak i innych krajach UE. Certyfikat, który uzyskują akredytowane osoby w sposób opisowy wyszczególnia potwierdzone umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Z możliwości akredytacji mogą skorzystać absolwenci szkół, absolwenci kursów, i szkoleń oraz innych form doskonalących, a także kandydaci, którzy we własnym zakresie nabyli kwalifikacje zawodowe i chcą je potwierdzić. W roku szkolnym 2008/2009 przeprowadzono ponad 230 egzaminów certyfikujących.